@blakeshelton @cowboysdancehallsa - the most amazing night!  #blakeshelton #countrymusic #texas #livemusic #sanantonio